خدا جونمممم| ویکی پدیا فارسی

خدا جونمممم

سلام خدا جونمممم امشب از  اون لحظه هایی هستش که نفس ندارم

خدایا به هر چیزی که واست عزیزه  قسم دیگه جون ندارم الان که 

دارم تایپ میکنم چشمام خیسه درست نمیبینم خدا خیلی داغونم

داغونم ارومم کن خدا گفتم بهت یه نامه بزنم شاید کمی اروم  بشم

خدا یا دست رو سرم بکش خدا بغلم کن اخه من جز اغوش خودت

کسی ندارم اخه من تو دنیا کسی رو ندارم  خدایا کاش منو ببری

از این دنیا خدایا کاش واسه خودکشی مجازات نمیزاشتی خدایا

کاش جرات داشتم خودمو خلاص کنم اخه منم ادممم میفهی یا نه

درک میکنی یا یا نه اخه هرچی بهتون  میگم گوش نمیکنی هر چی

شما ها رو صدا میکنم انگار نه انگار خستم جون ندارمممممم

چطوری زندگی کنم خستم از همه  اگر حق زندگی ندارم چرا

منو افریدی  میخواستی زجرم بدی  دیگه نمیتونم به  مولا کم اوردم

خدایا بسه بسه میفهمی بسه  دردامو به کسی هم نمیتونم بگم دارم

خفه میشم چه کار کنم بگو هاااااااااااااا میشنوی اصلا منو فرستادی

اینجا فقط زجرم بدی دارم دق میکنم منم ادمم نیاز دارم به نفس

نیاز دارم به زندگی خدایا کاری واسم بکن التماس میکنم