نوشته ای تشریحی درباره چوپان ان| ویکی پدیا فارسی

داستان کوتاه عاشقانه  

# گل گیس:
گل گیس داستان چوپان و دختر کدخدايی است که عاشق یکدیگر هستن . ولی کدخدا به چوپان بها نمیده و با حقارت به او نگاه می کنه.چوپان هر روز در صحرا براي گوسفندان نی می زده و دختر هم در خانه عاشقانه به نی چوپان گوش میداده تا اينکه یه روز دزد به گله میزنه و دست و پاي چوپان را میبندن و نی هم میشکنن . ولی هر کار میکنن نمیتونن گله را حرکت بدن . چوپان میگه گله فقط با صداي نی من حرکت میکنه . دزدها مجبور میشن دست هاي چوپان را باز کنن و چوپان با همون نی شکسته

ادامه مطلب  

حکایت  

مردی با پدرش در سفر بود که پدرش از دنیا رفت. از چوپانی در آن حوالی پرسید: «چه کسی بر مرده‌هاي شما نماز می‌خواند؟»
چوپان گفت: «ما شخص خاصی را براي اين کار نداریم. خودم نماز آنها را می‌خوانم.»
مرد گفت: «خوب، لطف کن نماز پدر مرا هم بخوان
چوپان مقابل جنازه ايستاد و چند جمله‌اي زمزمه کرد و گفت: «نمازش تمام شد!»
مرد که تعجب کرده بود، گفت: «اين چه نمازی بود؟»
چوپان گفت: «بهتر از اين بلد نبودم.»
مرد از روی ناچاری پدر را دفن کرد و رفت. شب هنگام، در عالم

ادامه مطلب  

 

تا حالا به گله گوسفند دقت کردید؟
در گله گوسفند چهار عنصر مفید و واجب حضور دارد.1) چوپان2) سگ گله3) خر چوپان4) گوسفند
هدف چوپان از شغلش دریافت حقوق و در ازاي زاد و ولد گوسفندان و افزايش تعداد آنها دریافت پاداش است.
سگ گله وظیفه مراقبت از گوسفندان رو داره تا لحظه حمله گرگ و دزد از آنان مراقبت کند.
خر گله وظیفه حمل چوپان و اثاثیه او را داردواما گوسفند ...گوسفند از روی حماقت احساس پادشاهی میکند و به خود غره میشود که چوپان، سگ، خر ، همه براي بهتر زیستن و

ادامه مطلب  

 

مردی با پدرش در سفر بود که پدرش از دنیا رفت. از چوپانی در آن حوالی پرسید:«چه کسی بر مرده هاي شما نماز می خواند؟»چوپان گفت: «ما شخص خاصی را براي اين کار نداریم؛ خودم نماز آنها را می خوانم».مرد گفت: «خوب لطف کن نماز پدر مرا هم بخوانچوپان مقابل جنازه ايستاد و چند جمله اي زمزمه کرد و گفت : «نمازش تمام شد!»مرد که تعجب کرده بود گفت: اين چه نمازی بود؟چوپان گفت: بهترازاين بلد نبودممرد از روی ناچاری پدر را دفن کرد و رفت.شب هنگام، در عالم رؤیا پدرش را دید

ادامه مطلب  

میزبان  

مردی با پدرش در سفر بود که پدرش از دنیا رفت. از چوپانی در آن حوالی پرسید:«چه کسی بر مرده هاي شما نماز می خواند؟»چوپان گفت: «ما شخص خاصی را براي اين کار نداریم؛ خودم نماز آنها را می خوانم».مرد گفت: «خوب لطف کن نماز پدر مرا هم بخوانچوپان مقابل جنازه ايستاد و چند جمله اي زمزمه کرد و گفت : «نمازش تمام شد!»مرد که تعجب کرده بود گفت: اين چه نمازی بود؟چوپان گفت: بهترازاين بلد نبودممرد از روی ناچاری پدر را دفن کرد و رفت.شب هنگام، در عالم رؤیا پدرش را دید

ادامه مطلب  

داستانک  

مردی با پدرش در سفر بود که پدرش از دنیا رفت . از چوپانی در ان حوالی پرسید
چوپان گفت
مرد گفت:خب لطف کن نماز پدر ما را هم بخوان !
چوپان مقابل جنازه ايستاد  و چند جمله اي زمزمه کرد وگفت :
نمازش تمام شد!
مرد که تعجب کرده بود گفت: اين چه نمازی بود؟
چوپان گفت : بهتر از اين بلد نبودم مرد از روی ناچاری پدر را دفن کرد و رفت.
شب هنگام ، در عالم رویا پدرش را دید که روزگار خوبی دارد.
از پدر پرسید :((چه شد که اين گونه راحت و آسوده اي ؟))
پدرش گفت:هر چه دارم از دعاي آن

ادامه مطلب  

داستان پند آموز  

روزی زنبور و ماری با هم بحثشان شد!مار میگفت: انسانها از ترس ظاهر خوفناکِ من میمیرند؛ نه به خاطر نیش زدنم.اما زنبور نمی پذیرفت. مار براي اثبات حرفش به چوپانی که زیر درخت خوابیده بود؛نزدیک شد و رو به زنبور گفت: من او را میگزم و مخفی می شوم؛ تو بالاي سرش سر و صدا و خود نمايی کن!مار او را نیش زد و زنبور شروع به پرواز کردن بالاي سر چوپان کرد.چوپان فورا از خواب پرید و گفت: اي زنبور لعنتی! و شروع به مکیدن جاي نیش و تخلیه زهر کرد. مقداری دارو بر روی زخمش قر

ادامه مطلب  

نماینده دروغگو  

روزی معلم سر كلاس به یكی از شاگردان گفت: 
درس چوپان دروغگو را بخوان. بچه زد زیر گریه و گفت : نمی توانم آقا معلم!معلم پرسید: چرا؟بچه پاسخ داد: آقا! پدرم اين صفحه را از كتابم پاره كرده. معلم بر آشفت و جویا شد : به چه دلیل؟پسره با لحنی لرزان گفت : 
آقا معلم! پدرم چوپان است. از خواندن اين درس سخت خشمگین شد و رو به من گفت : 
من و پدرم و پدر بزرگم و بسیاری از پیامبران چوپان بودیم و هیچ پیامبری  دروغگو نبوده است. اما یك نفر در ده ما پیدا شد و گفت: 
به من راي ب

ادامه مطلب  

گرگ و دزد و کدخدا  

 
سکوت سرشار از ناگفته هاست:گرگ ها در گله ، ذکر روی چوپان می کنندکدخدا ها دزد را در خانه مهمان می‌کنند
شیخ ها در بسترِ رقاصه ی زیباي شهردعویِ شور و سماع و وصفِ عرفان میکنند
فصل سرما رفت و خیلِ اين ذغالین مسلکانخنده بر بیچارگی هاي زمستان می کنند
آخر پايیز آمد، جوجه ها را کشته اند گربه ها عابد شدند و کارِ انسان میکنند
جان ما هر روز، صد بار از بدن در میرودشاعران، معشوق رفت و شکوه از آن میکنند
گرگ و دزد و کدخدا و مرد چوپان سالهاستدر میان مزرعه، تج

ادامه مطلب  

ماجرای آموزنده چوپان و بز چالاک  

ماجراي آموزنده چوپان و بز چالاک خود شکستن ﭼﻮﭘﺎنی ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻛﺸﺖ ﻛﻪ ﺑﺰ ﭼﺎﻻﻙ ﺍﺯ ﺟﻮﻱ ﺁﺏ بپرد، نشد که نشد.ﺍﻭ میﺩﺍﻧﺴﺖ ﭘﺮﻳﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺰ ﺍﺯ ﺟﻮﻱ ﺁﺏ ﻫﻤﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﻳﺪﻥ ﻳﻚ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﺑﺰ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻫﻤﺎﻥ.ﻋﺮﺽ ﺟﻮﻱ ﺁﺏ ﻗﺪﺭﻱ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ بپرﺩ… ﻧﻪ ﭼﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻭ ﺑﺪﻧﺶ میﺯﺩ ﺳﻮﺩﻱ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎﻱ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ.ﭘﻴﺮﻣﺮﺩ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﻳﺪﻩﺍ

ادامه مطلب  

حکایت آموزنده نیش مار و زنبور پندآموز  

حکايت آموزنده نیش مار و زنبور پندآموز


حکايت آموزنده نیش مار و زنبور پندآموز

حکايت آموزنده نیش مار و زنبور پندآموز
از سری داستان هاي آموزنده نوبت به حکايت جالب نیش مار و زنبور رسیده است که از بحث بین مار و زنبور آشنا می شود. روزی زنبور و مار با هم بحثشان شد. مار گفت: «انسان‌ها از ترس ظاهر خوفناک من می‌میرند نه به خاطر نیش زدنم.»
اما زنبور قبول نکرد. مار براي اثبات حرفش با زنبور قراری گذاشت. آنها رفتند و رفتند تا رسیدند به چوپانی که در کن

ادامه مطلب  

حکایت آموزنده نیش مار و زنبور پندآموز  

حکايت آموزنده نیش مار و زنبور پندآموز


حکايت آموزنده نیش مار و زنبور پندآموز

حکايت آموزنده نیش مار و زنبور پندآموز
از سری داستان هاي آموزنده نوبت به حکايت جالب نیش مار و زنبور رسیده است که از بحث بین مار و زنبور آشنا می شود. روزی زنبور و مار با هم بحثشان شد. مار گفت: «انسان‌ها از ترس ظاهر خوفناک من می‌میرند نه به خاطر نیش زدنم.»
اما زنبور قبول نکرد. مار براي اثبات حرفش با زنبور قراری گذاشت. آنها رفتند و رفتند تا رسیدند به چوپانی که در کن

ادامه مطلب  

کی می تونه از دوشنبه ها متنفر باشه ؟  

وقتی یه چوپان  رشتی دوست داشتنی یکی از خوشگل ترین برّه هاشو برات می فرسه که حتی خود شازده کوچولو توی سیاره اش نداشته ، وقتی یه درناي کاغذی* از شمال میاد که دستاي چوپان اون رو پر داده تا بهت رسیده ، حس می کنی هواي شیراز بارونی شده . می بینی دیگه نمی تونی از هیچ « دوشنبه » اي متنفّر باشی . 
   نگاه می کنی به کتاب مهران نجفی و امضاي چوپان و حس می کنی اهلی ترین روباه زمینی 
 
ممنونم که هستی...  :)))
 
 
پی نوشت :
یه دراگون بالدار آبی خوشگل
 

ادامه مطلب  

نمی ترسد میش ازگرگ ~ موزه ی حیات وحش  

علوفه ی زیادآب زیادسلاخ خانه
|||
دررابازنمی کنندشنگول ومنگولازآرايشگاه برگشته بزبزقندی
|||
نمی چرند دیگرریش پروفسوری گذاشته اندبزهاي گله
|||
از بزروبه گله می زنندگرگ ها
|||
برپوست گوسفند نوشته شدهعهدنامه ی چوپان وگرگ
|||
پلنگ کشیدفاع می کند از پايان نامه اشآهو
|||
زیرنورماهچاي دوغزال می نوشدپلنگ
بخش هايی از اپراي گوسفندی جلیل صفر بیگی

ادامه مطلب  

دولت نظر  

لابلاي
عشق زنی ترکمن
صداي خاموش مردی می آید
خسته ازبی رنگی صحرا
درپی نیزار
لابلاي
هی هی چوپان
و صداي کلاغی از بام مسجد
 
 
عشق زنی ترکمن
در حنجره مردش مُرد
بغض ؛
صداي پاي سگ گله بود
کلاغ بود و مسجد
و ترس زائو
از غارغارکلاغ
 
لابلاي عشق زنی ترکمن
رنگ قرمز فراموش می شد
 
زن زائو
مرد چوپان
سگ گله
بام مسجد
عشق مردی در سکوت
زن زائو
می مُرد ...
 
 
 
 
 
 
مهدی اورسجی
دولت نظر گنبد
6/5/95
 

ادامه مطلب  

سیا ابران اثر استاد پور رضا به قلم مرتضی کریمی  

               سیا ابراناي ، باد و بوراناي ، ستاره دنه اي آسمان
               ترسم ورگ دکه می کولاماناي ، واي می بوزاناي ، می گوسندان
               کی تموم بونه اي زمستاناي ، باد و بوراناي ، ورف و طوفان
               آفتاب وتابه سبز چاکاناي ، کوه و کاماناي ، دشت و دامان
               سورخه گول در بیه در بهاراناي ، مع مع بزنن می وراکان
               در کمین درن وشنه ورگاناي ، ترسم آخر ببم بی مزد چوپان
               می بوزاکاناي ، م

ادامه مطلب  

داستان های کوتاه  

داستان هاي جالب

ماجراي چوپان و مشاور‎
چوپانی مشغول چراندن گله گوسفندان خود در یك مرغزار دورافتاده بود. ناگهان سروكله ی یك اتومبیل جدید كروكی از میان گرد و غبار جاده هاي خاكی پیدا شد. رانندۀ آن اتومبیل كه یك مرد جوان با لباس Brioni ، كفشهاي Gucci ، عینك Ray-Ban و كراوات YSL بود، سرش را از پنجره اتومبیل بیرون آورد و پرسید: اگر من به تو بگویم كه دقیقا چند راس گوسفند داری، یكی از آنها را به من خواهی داد؟
 
چوپان نگاهی به جوان تازه به دوران رسیده و نگاهی به ر

ادامه مطلب  

بدترین و نجس ترین  

گویند روزی پادشاهی اين سوال برايش پیش می‌آید و می‌خواهد بداند که بدترین چیزها در دنیاي خاکی چیست. براي همین کار، وزیرش را مامور می‌کند که برود و اين بدترین‌ها را پیدا کند و در صورتی که آن را پیدا کند و یا هر کسی که بداند تمام تخت و تاجش را بهاو بدهد. وزیر هم عازم سفر می‌شود و پس از یک سال جستجو و پرس و جو از افراد مختلفبه اين نتیجه رسید که با توجه به حرف‌ها و صحبت‌هاي مردم بايد پاسخ همینمدفوع آدمیزاد اشرف باشد. عازم دیار خود می‌شود در نزدی

ادامه مطلب  

شعر روایی  

روزگاری که من جوان بودمعاشق و کشته ی زنان بودم
گر سخن از زنی میآمدپیشخوش زبان ، یا که مهربان بودم
توی هر مجلسی که زن هم بود پايه ی صحبت کلان بودم
بعدها توی ده شدم چوپانهمچو بره ی بی زبان بودم
واقعا روزگار خوبی بودگرچه چوپان و بزچران بودم
عمر من هم قشنگ طی میشد عاشق دختر شبان بودم
گرچه نان بود و شیر بود و پنیرمست و مدهوش عطر نان بودم
هرچه بود روزگار خوبی بود سادگی بود و من همان بودم
بعد از آن در مسافرت طی شد عاشق سیر در جهان بودم
توی تور ثبت نامی

ادامه مطلب  

 

دیشب روباهی خودکشی کرد حیله گری انسانها کلافه اش کرده بود
 
راستش خودکشی ارزش یه قطرع اشک عزیزاتو ندارهپس بیخیال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
البوم هاي پیشنهادی توپ تاپ در لینک پايین
عکس عاشقانه و غم انگیز مردن (آلبوم تصاویر)
 
 
 
 
عکس نوشته مرگ و مردن عکس نوشته خودکشی و خودزنی عکس متن دار براي مردن جملات تصویری و متن دار راجب مردن تصاویر نوشته شده در مورد مردن عکس دختر و پسر قرص خورده و خودکشی کردن عکس دختری که تو حموم رگشو زده خودکشی ک

ادامه مطلب  

عصر انتظار  

مهدی شناسی (۸۳)اشعار و دل نوشته ها (۲۲)مهدویت و قرآن (۹)مهدویت و اهل بیت (۱۵)مهدویت و امامت (۱۵)مهدویت در ادیان (۳۹)مهدویت و حکومت (۳۳)مهدویت و غیبت (۴۷)مهدویت و عصر انتظار (۷)مهدویت و وظائف (۱۴)مهدویت و کرامات (۱۴)مهدویت و خصال یاران (۱۵)مهدویت و سفیران (۱۱)مهدویت و رجعت (۴۷)مهدویت و آسیب شناسی (۳۲)مهدویت و نقشه ظهور (۲۰)مهدویت و ادعیه (۱۱)مهدویت و فرهنگ و هنر و ادبیات (۲۰)مهدویت و ادعاهاي دروغین (۶)م

ادامه مطلب  

دعوای پسربادختره روستایی...  

امروزتوصف عابر بانگ پسره بادختره دعواشون میشه پسرگفت گوسفندهاشون وفروختن ازده اومدن اينجااعداشون میشهدخترگفت ازروزی که پدرت اومدشهرگله هاي مابی چوپان موندماهم مجبورشدیم گله هامونوبفروشیم...

ادامه مطلب  

چوپان و گرگ  

 
پیرمرد نشسته است. چوب دستی اش را، که کمکش بوده است براي رسیدن به بالاي کوه، زیر چانه اش گذاشته است. دشت ها و کوه ها را می نگرد. یاد روزی که خود چوپان بوده است. یاد هی هی و نواي نی. حالا به مقامی رسیده است.
شکر می کند. در خلوت با خدا حرف می زند. خوشحال است که هنوز از چوپانی و عالمش دور نشده است. به خدا می گوید که کمک کن تا کمک کنم. به هر که حقی دارد.
ناگاه فریادی پیرمرد را به خود می آورد. یک نفر به سختی و با عجله از کوه بالا می آید. پیرمرد بلند می شود. هرا

ادامه مطلب  

دانلود دانلود پاورپوینت هزینه سرمایه (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)  

خدايا شکرت که انگیزه مسافرت و لذت بردن از لحظات سفر در وجود من قرار داردعنوان اصلی محصول : دانلود پاورپوینت هزینه سرمايه (به همراه حل تشريحي تمرینات و مسائل)سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما براي دانلود فايل دانلود پاورپوینت هزینه سرمايه (به همراه حل تشريحي تمرینات و مسائل) به اين صفحه هدايت شده ايد.براي دانلود اين فايل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:فروشگاه مقالات دانشجویی

ادامه مطلب  

دانلود دانلود پاورپوینت هزینه سرمایه (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)  

خدايا شکرت که انگیزه مسافرت و لذت بردن از لحظات سفر در وجود من قرار داردعنوان اصلی محصول : دانلود پاورپوینت هزینه سرمايه (به همراه حل تشريحي تمرینات و مسائل)سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما براي دانلود فايل دانلود پاورپوینت هزینه سرمايه (به همراه حل تشريحي تمرینات و مسائل) به اين صفحه هدايت شده ايد.براي دانلود اين فايل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:فروشگاه مقالات دانشجویی

ادامه مطلب  

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته کارشناسی ارشد پیام نور آذر سال 91  

خداوند: عشق را با تو زیبا یافتم و محبت را در قلب پاکت. اي کاش بدانی که می دانم می دانی در تک تک لحظه هايم جا گرفتی. لطفی عطا کن بر اين بنده ناچیز تا عشق ورزیدن را از تو بیاموزم.عنوان اصلی محصول : پاسخنامه تشريحي سوالات مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته کارشناسی ارشد پیام نور آذر سال 91سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما براي دانلود فايل پاسخنامه تشريحي سوالات مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته کارشناسی ارشد پیام نور آذر سال 91 به اين صفحه هدايت شده ايد.براي دانلود

ادامه مطلب  

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته کارشناسی ارشد پیام نور آذر سال 91  

خداوند: عشق را با تو زیبا یافتم و محبت را در قلب پاکت. اي کاش بدانی که می دانم می دانی در تک تک لحظه هايم جا گرفتی. لطفی عطا کن بر اين بنده ناچیز تا عشق ورزیدن را از تو بیاموزم.عنوان اصلی محصول : پاسخنامه تشريحي سوالات مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته کارشناسی ارشد پیام نور آذر سال 91سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما براي دانلود فايل پاسخنامه تشريحي سوالات مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته کارشناسی ارشد پیام نور آذر سال 91 به اين صفحه هدايت شده ايد.براي دانلود

ادامه مطلب  

برگزاری نشست کتاب‌خوان کودک و نوجوان در کتابخانه عمومی شهید آوینی وایقان  

نشست کتاب‌خوان کتابخانه اي (ویژه کودک و نوجوان ) با حضور جمعی از اعضا کتابخانه برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه هاي عمومی آذربايجان شرقی، نشست «کتاب‌خوان کودک و نوجوان» کتابخانه عمومی شهید آوینی وايقان روز شنبه مورخه 6 شهریورماه با حضور جمعی از اعضاي کودک و نوجوان برگزار شد. در اين نشست، کتاب‌هاي «فسیل­هاي اسرارآمیز» نوشته فیلگیتس، توسط مهدی طلعتی؛ «داستان­هاي زیباي مولوی: زشت و زیبا» نوشته پرویز امینی، توسط ندا ناصری

ادامه مطلب  

درباره نوشته هایم  

اين پست رو میذارم در جهت اگاهی بچه هاي عزیز ی که میان به اين وب
تمام نوشته هاي اين وب از اعماق و احساس درونیم بیرون می ايد
تمام عاشقانه هايش
دوستانه هايش
و همینطور انتقاد هاي اجتماعی در قالب شعر!!!
لطفا بیايید و نوشته که نه احساساتم را بخوانید،احساساتی که ناشی از لحظه هاي زندگیم اند
در عصر کنونی فضاي مجازی از قبیل اينستا و تلگرام طرفداران زیادی دارد ولی من هنوز حس نزدیک تری به وب دارم پس شما هم به من کمک کنید تا بتونم اينجا رو رونق بدم
از کسانی

ادامه مطلب  

>>>> وجه تسمیه ترانه محلی آمی دتر جان...  

آمی دتر جانآمی دتر جان یكی از ترانه هاي زیباي مردمان سرزمین باران مازندران است، در مايه شور نواخته می شود و همانند منظومه طالبا داراي تم داستانی است كه در داستانی عاشقانه و مضمونی افسانه اي ریشه دارد و به صورت تصنیف اجرا می شود.جوانی نزد عموی خود چوپانی می کرد. چوپان جوان لله وا را خوش می نواخت. دخترعمویش شیفته لله واي پسرعموی خود شد و پسرعمو هم شیفته دخترعمویش تا اين که عشق شان برملا شد.عشق چنان شعله ور شد که چوپان با لله وايش با دخترعمو سخن

ادامه مطلب  

دوستت دارم  

دوستت دارم... دوستت دارم... دیگر ارزشی ندارد... دیگر نمی توان به اين جمله اعتماد كرد... چون عادی شده است.راست و دروغش را نمی توان تشخیص داد مسئله اينجا تمام نمی شود مهم ترین نگرانی وقتی است كه میخواهی به كسی از ته دل بگویی دوستت دارم میگویی ولی... افسوس كه مانند نداي چوپان دروغگو به نظر می رسد با اين تفاوت كه تو داری چوب چوپان هاي دروغگویی را میخوری كه با نداي دروغشان همه چیز را خراب كرده اند و افسوس... كه حرمت دوستت دارم را شكسته اند....

ادامه مطلب  

راهنمايي امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 95-94  

با سلام و خسته نباشید خدمت دانشجویان و دوستان عزیزم كه در حال مطالعه هستند:
سلام
راهنمايی درس داخلی جراحی سه:
كلا چهل سوال طرح شده كه مربوط به دروس اتاق عمل و عفونی بوده و سی دقیقه وقت دارد.
اتاق عمل بیست سوال.
همگی تستی.
13سوال قسمت قبل از داروهاي بیهوشی و 7سوال از قسمت داروهاي بیهوشی.
عفونی بیست سوال.
یك عدد تشريحي و بقیه تستی.
سوالات بیشتر در خصوص فلور طبیعی، ناقل بودن، راه خروج، ايزوله، اي اس آر، رنگ‌آمیزی، كشت، تستهاي سرولوژی، حصبه، وبا، ا

ادامه مطلب  

نشست کتابخوان مهر ماه  

 
به گزارش مسئول کتابخانه  در اين برنامه 6 نفر از اعضاي کتابخانه كتابهاي مورد علاقه خود را معرفی نمودند.
در اين نشست، کتاب‌هاي «رضايت زنا شویی» نوشته عباس پسندیده ، توسط طاهره رهايی «  500 نکته درباره مطالعه » نوشته ریس فیل  ، توسط مرضیه آرمیون.  « دوزخیان جاوید » نوشته دکتر مرضیه محمد زاده ، توسط مرضیه ولی  « از حال خوب به حال بد » نوشته برنز دیوید دی ، توسط مریم مرتسلی « فرزندم بايد اينچنین بود » نوشته اصغر طاهر زاده ، توسط انیسه معینیان و «ف

ادامه مطلب  

نکاتی درباره انتخابات مجلس دهم  

بسمه تعالی
نکاتی درباره انتخابات مجلس دهم
 در ابتداي سال 95 و در حالی که یک ماه از برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شوراي اسلامی در هفتم اسفندماه 94 می گذرد و در اين مدت، تحلیل هاي مختلف و متعددی درباره مشارکت، رقابت و نتايج آن گفته و نوشته شده، از منظری دیگر، نکاتی به شرح زیر تقدیم می گردد:
لطفا متن کامل را در ادامه مطلب بخوانید و نظر بدهید ...

ادامه مطلب  

اره!  

نانوايی شلوغ بود و چوپان، مدام اين‌پا و آن‌پا می‌کرد ... نانوا به او گفت: چرا اينقدر نگرانی؟ گفت:گوسفندانم را رها کرده‌ام و آمده‌ام نان بخرم، می‌ترسم گرگ‌ها شکمشان را پاره کنند! نانوا گفت: چرا گوسفندانت را به خدا نسپرده‌اي؟ گفت ... . . سپرده‌ام،اما او خداي «گرگها»هم هست....

ادامه مطلب  

ديدگاه هاى اهل سنت درباره غدير  

دیدگاه هاى اهل سنت درباره غدیر
در اين نوشته در پى آنیم كه تمامى توجیهات و عذرهاى اهل سنت در نپذیرفتن حدیث غدیر به عنوان یكى از نصوص امامت و خلافت بلافصل على(ع) را بررسى كنیم و منصفانه به قضاوت بنشینیم كه آیا اين حدیث چنانكه شیعه مدعى است دلیل خلافت على(ع) است یا نه؟در ابتداى بحث شايسته است اين نكته را یادآور شویم كه اگر دانشمندان همه فِرق با پذیرفتن اصل اساسى وحدت، درباره مسائل اصلى یا فرعى، اعتقادى یا فقهى به بحث علمى بپردازند، نه تنها دلها

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1